Produktnyheder

CSS 180 - Berøringsfri sensor med avanceret diagnostik
CSS 180 består af en sensor og et aktiveringsorgan, en såkaldt responder. Responderen aktiveres ved en speciel resonansfrekvens, når sensoren nærmer sig. Derefter registrerer sensoren responderens oscillation og analyserer signalet.

Hvis frekvensen og afstanden til responderen er ok, slutter de to sikkerhedsudgange. Sensoren er opbygget af to kanaler, som hver især analyserer responderens signaler og de sikre udgange. Resultaterne sammenlignes, og der udløses et klarsignal, hvis der opnås samme resultat. CSS 180 har en aktiveringsafstand på 7 mm og en deaktiveringsafstand på 9,5 mm. Begge afstande har høj repetitionsnøjagtighed.

Via LED eller en elektronisk diagnoseudgang, som kobles til en indgang på en PLC, kan man nemt aflæse fejl i indkobling eller sensor. Ved disse fejltyper afbrydes udgangene ikke straks – drift er stadig mulig i yderligere 1 min. Det giver mulighed for at standse maskinen på kontrolleret vis. I tilfælde af for stor afvigelse på en fejljusteret sensor/responder fås signaler, så indjustering kan udføres, inden sikkerhedsudgangene afbrydes.

Monteringen er nem og udføres med beslag eller direkte i maskinrammen/sikringen. Da sensoren er berøringsløs, sker der ingen mekanisk slitage, og sensoren har stor tolerance mod fejljustering.

CSS 180 kan serieforbindes med den bibeholdne kategori 4 jf. EN 954-1. Afhængig af udgangsbelastning og areal kan der bruges ledningslængde på op til 200 meter.

Kategori 4 jf. EN 954-1
SIL 3 jf. IEC 61508
Selvovervågende, PDF-M jf. EN 60947-5-3

Schmersal Danmark A/S
Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup

Telefon +45-70 20 90 27
Telefax +45-70 20 90 37
Internet: http://www.schmersal.dk
Download pdf (2857kb)

 Produktnyheder

05.10.2011 
 AZM 200 - Låsbart sikkerhedshåndtag med diagnostik mere
12.04.2010 
 CSS 180 - Berøringsfri sensor med avanceret diagnostik mere
10.02.2010 
 Nødstop og beskyttelsesstop i ét relæ mere
10.10.2009 
 AS-i med ergonomi, design og sikkerhed mere
20.08.2009 
 B25 – Det lille sikkerhedshåndtag mere
02.07.2007 
 Lysbom tilsluttes til AS-i mere