Her finder I praktiske links, der er knyttet til emnet maskinsikkerhed.

UL certifikat
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
CENELEC
http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm
Fællels side for ISO og IEC
http://www.standardsinfo.net/isoiec/index.html
Maskindirektiv 2006/42/EF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:DA:PDF
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC, 2006/42/EC, June 2010
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide_application_directive_2006-42-ec-2nd_edit_6-2010_en.pdf
Liste over harmoniserede standarder under Maskindirektivet
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/
Liste over EU´s direktiver
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/index_en.htm
Sikkerhedsstyrelsen
http://www.sikkerhedsstyrelsen.dk
Køb standarder, Dansk standard
http://www.ds.dk
Arbejdstilsynet:
http://www.at.dk