Kvalitetsstyring i Schmersal Gruppen

Alle produserende enheter i Schmersal-gruppen arbeider med utgangspunkt i et kvalitetssikringssystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001 .

Kvalitetsstyringen i gruppens selskaper rundt om i verden, er i ferd med å bli enhetlige. Det nye systemet er prosessorientert og kommer også til å omfatte krav rundt sikkerhet på arbeidsplassen og beskyttelse av miljøet.

Systemet er prosesstyrt og hever kvalitetsnivået blant annet ved hjelp av faste målemetoder og krav til nøkkeltall. Ansvarsområdene er regulert og rutinerer tilpasset på en systematisk og oversiktlig måte. Kvalitetsstyringssystemet er direkte underlagt Schmersals ledelse og funksjonen på tvers av våre filialer.

Hovedårsakene til at vi velger å arbeide med kvalitet på denne måten er:

  • En oversiktlig og systematisk gjennomføring gir høy grad av prosessikkerhet
  • Prosessikkerhet er den optimale veien til kavalitet
  • Kvalitet er en vesentlig forutsetning for kundetilfredshet
  • Fornøyde kunder sikrer vår framtid

ISO9001 Certificate

DIN EN ISO 9001:2000 of Schmersal