Produktnyheter

RSS 260 – Nå også med AS-i
Vår populære, kompakte berøringsfrie bryter fås nå også med AS-i.
Bryteren måler kun 39x30 mm og er 18 mm tykk.
Aktiveringsorgan fås også med samme mål og utførelse, men det er også mulig å bruke enda mindre aktiveringsorgan.

Den nye kompakte serien, RSS260, med elektroniske sikkerhetssensorer bygger på RFID-teknikk. Akkurat som sin forgjenger RSS36 så er den designet for å overvåke svingbare, skyvbare eller avtagbar beskyttelse. RSS260 er selvovervåkende og har to sikre utganger (OSSD) som er avbruddssikre og kortsluttningsovervåkede mot jord, ekstern spenning mellom kanalene.

Sikkerhetssensoren oppfyller Ple ihht. EN ISO 13849-1 og SIL 3 ihht. IEC 61508.

Med flere ulike størrelser og former på transponderen opprettholdes en fleksibel og optimal innbygging av RSS260. Standard transponder, RST-260-1 har samme utseende og mål som sensoren og passer standard aluminium profilsystem. RST-16-1 har en lav og avlang profil som er anvendbar på f.eks plexiglass beskyttelse og RST-U-1 har en ekstrem kompakt og firkantet form som passer for integrering i selve beskyttelsen. Alle varianter gir en høy grad av manipuleringsbeskyttelse, men ønskes en enda høyere beskyttelse kan varianter med individuell koding med «high level coded actuator» ihht EN ISO 14119:2013 anvendes. RSS260 med individuell koding finnes i to utførelser, en med koding som kan kodes om, og en variant som kodingen bare kan gjøres en gang og da kan den ikke kodes om.
RSS260 har et stort aktiviseringsområde og med aktiviseringsavstand opp til 12 mm så blir montering og innjustering rask og enkel. Ved aktivering i ytterkant av aktiviseringsområdet gis et infosignal via LED eller diagnoseutgangen om dette og beskyttelsen kan justeres før det blir avbrudd i produksjonen.
Som i våre øvrige elektroniske sikkerhetssensorer så finnes det muligheter å få diagnoseinfo via LED eller diagnoseutgang. For en mer avansert informasjon finnes RSS260 med en seriell diagnosefunksjon, SD-bus, som via gateway kan kommunisere med ulike feltbusprotokoller.


RSS260 i punktform

Høyeste sikkerhetsnivå, Ple og SIL3
Seriekobling uten tap av sikkerhetsnivå
Seriekobling med beholdte fraslags- og sikkerhetstider
Diagnoseinfo via LED, separat utgang eller serielldiagnosebus (SD)
Stort aktiviseringsområde, med aktiviseringsavstand opp til 12 mm
Flere ulike former av transpondere for en fleksibel og optimal innbyggning
Berøringsfri aktivering – slitasjefri
Selvovervåkende med 2 kortsluttningsovervåkede sikre utganger
Høy manipulasjonsbeskyttelse med varianter som har individuell koding av transponder og sensor
Høy repitasjonsnøyaktighet
Rask reaksjon, ca 100ms, ingen ekstra tidstillegg ved seriekobling
Robust, kompakt
Leveres med M8 stikkontakt

Schmersal Norge

Postboks 95 Smestad
0309 Oslo
Telefon +47-22 06 00 70
Telefax +47-22 06 00 80

 Produktnyheter

10.10.2017 
 Den raskeste og sikreste installasjonen av komplekse maskinsystem mer
24.05.2016 
 SRB-E - den nye generasjonens sikkerhetsreléer mer
23.05.2016 
 RSS 260 – Nå også med AS-i mer
23.05.2016 
 SLC/SLG 440, Sikkerhetslysgardiner - med integrert AS-i mer
26.02.2016 
 AZM400 – med overlegen holdekraft på 10 000 N mer
31.12.2015 
 RSS 36 - Berøringsfri sensor for seriekobling av både sikkerhet og diagnostikk. mer
15.11.2015 
 Individuell koding og stillbar holdekraft - Sikkerhetslås med helt nytt funksjonsprinsipp. mer
26.07.2015 
 Kompakt berøringsfri RFID sikkerhetssensor for seriekobling og diagnostikk. mer
31.12.2013 
 RSS 36 - Berøringsfri sensor for seriekobling av både sikkerhet og diagnostikk. mer
05.08.2012 
 AZM 200 – Låsbart sikkerhetshåndtak med diagnosefunksjon mer