Produktnyheter

SRB-E - den nye generasjonens sikkerhetsreléer
Et fleksibelt sikkerhetsrelé erstatter flere tradisjonelle reléer.
Den nye serien sikkerhetsreléer inneholder åtte ulike versjoner.

Alle versjoner kan brukes i applikasjoner opp til kategori 4 / PLe iht. EN ISO 13849-1 og SIL 3 iht. EN 62061 / IEC 61508.

En stor fordel ved den nye PROTECT SRB-E-serien er at en enkelt modul kan erstatte atskillige eksisterende SRB-moduler takket være multifunksjonaliteten.
Hver modul kan konfigureres for inntil 11 ulike applikasjoner. Alle tradisjonelle sikkerhetssensorer og elektromagnetiske komponenter kan overvåkes.

Takket være det reduserte antallet ulike versjoner blir det betraktelig mye lettere for maskinbyggere å velge riktig modell til deres applikasjon.
Eksempelvis kan funksjoner som start, reset, overvåking eller kortslutningsovervåking stilles inn via et scrollhjul.

Alle versjoner av PROTECT SRB-E har svært kort reaksjonstid og gir detaljerte signaler og statusrapporter via LED-er.

SRB-E-serien er også optimert utvendig etter ønske fra våre kunder.
De er små, kompakte og har en rekke praktiske funksjoner og egenskaper som et frontdeksel som kan foresegles, og terminaler med hurtigkopling.

Kontakt oss, eller se "onlinekatalogen" eller "brosjyre"nedenfor for mer informasjon om våre nye sikkerhetsreléer.

Schmersal Norge

Postboks 95 Smestad
0309 Oslo
Telefon +47-22 06 00 70
Telefax +47-22 06 00 80

 Produktnyheter

10.10.2017 
 Den raskeste og sikreste installasjonen av komplekse maskinsystem mer
24.05.2016 
 SRB-E - den nye generasjonens sikkerhetsreléer mer
23.05.2016 
 RSS 260 – Nå også med AS-i mer
23.05.2016 
 SLC/SLG 440, Sikkerhetslysgardiner - med integrert AS-i mer
26.02.2016 
 AZM400 – med overlegen holdekraft på 10 000 N mer
31.12.2015 
 RSS 36 - Berøringsfri sensor for seriekobling av både sikkerhet og diagnostikk. mer
15.11.2015 
 Individuell koding og stillbar holdekraft - Sikkerhetslås med helt nytt funksjonsprinsipp. mer
26.07.2015 
 Kompakt berøringsfri RFID sikkerhetssensor for seriekobling og diagnostikk. mer
31.12.2013 
 RSS 36 - Berøringsfri sensor for seriekobling av både sikkerhet og diagnostikk. mer
05.08.2012 
 AZM 200 – Låsbart sikkerhetshåndtak med diagnosefunksjon mer