Produktnyheter

Den raskeste og sikreste installasjonen av komplekse maskinsystem
Schmersal lanserer en ny distribusjonsmodul, PFB-feltboks for å minimere kabellegging i komplekse maskinsystemer. En stor fordel med PFB-feltboks er at man kan seriekoble ulike elektroniske sikkerhetsbrytere, sånn som sensorer og låsbare sensorer. Dette reduserer markant kabellegging mellom sikkerhetskomponenter og el-skapet gjennom sin individuelle diagnostikk og sikkerhetsovervåking.

Økt produktivitet:
Rask restart av produksjonsmaskin. Maskinoperatøren kan tydelig identifisere hvilken sikkerhetssensor i serien som har utløst et feilsignalet.
Raskt og enkelt bytte av feilaktig sikkerhetskomponent via M12 stikkontakt på PFB-feltboksen.

Redusert installasjonstid:
Det behøves ingen separat mating for opplåsningsfunksjon av låsbare sensorer, dvs alle signaler distribueres via samme kabel til PFB-feltboksen.
Kabellengden minker drastisk gjennom tilslutning til PFB-feltboksen ved applikasjonsområdet. Bare en kabel til el-skapet istedenfor direktekobling av hver enkelt sensor.


Produktbroschyr klicka här!

 Produktnyheter

10.10.2017 
 Den raskeste og sikreste installasjonen av komplekse maskinsystem mer
24.05.2016 
 SRB-E - den nye generasjonens sikkerhetsreléer mer
23.05.2016 
 RSS 260 – Nå også med AS-i mer
23.05.2016 
 SLC/SLG 440, Sikkerhetslysgardiner - med integrert AS-i mer
26.02.2016 
 AZM400 – med overlegen holdekraft på 10 000 N mer
31.12.2015 
 RSS 36 - Berøringsfri sensor for seriekobling av både sikkerhet og diagnostikk. mer
15.11.2015 
 Individuell koding og stillbar holdekraft - Sikkerhetslås med helt nytt funksjonsprinsipp. mer
26.07.2015 
 Kompakt berøringsfri RFID sikkerhetssensor for seriekobling og diagnostikk. mer
31.12.2013 
 RSS 36 - Berøringsfri sensor for seriekobling av både sikkerhet og diagnostikk. mer
05.08.2012 
 AZM 200 – Låsbart sikkerhetshåndtak med diagnosefunksjon mer