Produktnyheter

AZM 200 – Låsbart sikkerhetshåndtak med diagnosefunksjon
Ergonomi og funksjon har spilt en viktig rolle ved utviklingen av Schmersals låsbare sikkerhetshåndtak. Håndtaket er et vrihåndtak akkurat som på en vanlig dør, slik at det fungerer naturlig og intuitivt. Innenfra kan låsen åpnes raskt og enkelt med et nødåpningshåndtak uten å trenge låses opp på noen annen måte.

Håndtaket fungerer på den innlysende måten operatøren forventer seg at det skal gjøre, og han kan raskt og sikkert forlate risikoområdet. Tre lysdioder gir brukeren informasjon om låsens driftstilstand, og om den kan åpnes eller ikke.

AZM 200 øker maskinens tilgjengelighet gjennom den integrerte elektronikken. Med intelligent diagnosefunksjon blir feilsøkingen både raskere og enklere. En feil i systemet trenger ikke føre til at maskinen stanser umiddelbart, men et forvarselsignal gir beskjed om at det foreligger en feil, og at maskinen må stanses. Maskinen kan så stanses med en styrt og kontrollert stoppkommando fra styresystemet før sikkerhetsutgangene bryter opp.

Sikkerhetshåndtaket er symmetrisk og passer derfor til både høyre- og venstrehengslede vernegrinder. Låsebolten overvåkes med en ny type berøringsfri sikkerhetsføler, CSS 180, som tillater en høydetoleranse på hele +/- 5 mm med håndtaket låst. Det forenkler ikke bare monteringen, men gir også en sikrere funksjon over lengre tid, ettersom vernegrinder som begynner å henge ned ikke får samme innvirkning på driften.

AZM 200 med integrert elektronikk og ny føler kan brukes alene i kategori 4 i henhold til EN 954-1 og kan også seriekoples med andre AZM 200 i samme kategori. Låsen er selvovervåkende, og utgangene er kortslutningssikre mot både jord og andre spenninger.

Schmersal Nordiske

Postboks 95 Smestad
0309 Oslo
Telefon +47-22 06 00 70
Telefax +47-22 06 00 80
Download pdf (2857kb)

 Produktnyheter

10.10.2017 
 Den raskeste og sikreste installasjonen av komplekse maskinsystem mer
24.05.2016 
 SRB-E - den nye generasjonens sikkerhetsreléer mer
23.05.2016 
 RSS 260 – Nå også med AS-i mer
23.05.2016 
 SLC/SLG 440, Sikkerhetslysgardiner - med integrert AS-i mer
26.02.2016 
 AZM400 – med overlegen holdekraft på 10 000 N mer
31.12.2015 
 RSS 36 - Berøringsfri sensor for seriekobling av både sikkerhet og diagnostikk. mer
15.11.2015 
 Individuell koding og stillbar holdekraft - Sikkerhetslås med helt nytt funksjonsprinsipp. mer
26.07.2015 
 Kompakt berøringsfri RFID sikkerhetssensor for seriekobling og diagnostikk. mer
31.12.2013 
 RSS 36 - Berøringsfri sensor for seriekobling av både sikkerhet og diagnostikk. mer
05.08.2012 
 AZM 200 – Låsbart sikkerhetshåndtak med diagnosefunksjon mer