Her finner du brukbare lenker med tilknytning til emnet maskinsikkerhet.

Arbeidstilsynet
http://www.arbeidstilsynet.no
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
http://www.dsb.no
Liste over EU’s direktiver
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/index_en.htm
Maskindirektivet - Forskrift om maskiner
http://lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20090520-0544.html
Liste over standarder som harmoniserer mot Maskindirektivet
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/machinery/
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC, 2006/42/EC, June 2010
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide_application_directive_2006-42-ec-2nd_edit_6-2010_en.pdf
Felles side for ISO og IEC
http://www.standardsinfo.net/info/livelink/fetch/2000/148478/6301438/index.html
CENELEC
http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm
UL sertifikat
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm