Gjeldende standarder og normer for maskinsikkerhet danner et viktig utgangspunkt for valg av sikkerhetsprodukt. Schmersal arbeider i nært samarbeid med ulike standariseringsorganer og har mulighet til aktivt å støtte våre kunder i arbeidet med å oppfylle de nasjonale og internasjonale standariseringskravene som stilles i hvert enkelt tilfelle. Grunnleggende informasjon om dette emnet finner du her på vår hjemmeside. Schmersals sikkerhetshåndbok "Safety on machines and engineering plants" inneholder detaljert informasjon om gjeldende maskinsikkerhetsbestemmelser innen EU.
For konkrete problemstillinger kan våre aplikasjonsspesialister innen maskinsikkerhet kontaktes.

tec.nicum – Risikoanalyser og støtte i standarder for maskinsikkerhet
(26.02.2016)

Vår avdeling tec.nicum tilbyr konsulenttjenester innen maskinsikkerhet. Det kan gjelde alt fra hjelp til å tolke en standard til risikoanalyser på store anlegg. Kontakt oss for å diskutere hvordan vi kan gjøre produksjonen din sikrere. mer

 
EN ISO 13850 – Nødstopputstyr – oppdatert
(25.02.2016)

Den 9. november 2015 ble det publisert en oppdatert versjon av "EN ISO 13850 – Nødstopputstyr", som nettopp handler om nødstopp. mer

 
 
25.02.2016 
EN ISO 14119 erstatter EN 1088 – Forriglingsanordninger for vern

Den 30. april 2015 ble EN 1088 erstattet med EN ISO 14119. EN ISO 14119 klargjør gjeldende krav til forriglingsbrytere. mer