Sikkerhet og normer

tec.nicum – Risikoanalyser og støtte i standarder for maskinsikkerhet
Vår avdeling tec.nicum tilbyr konsulenttjenester innen maskinsikkerhet.
Det kan gjelde alt fra hjelp til å tolke en standard til risikoanalyser på store anlegg.
Kontakt oss for å diskutere hvordan vi kan gjøre produksjonen din sikrere.

Målet vårt i tec.nicum er å skape et sikrere arbeidsmiljø i industrien.

For å få god sikkerhet i og rundt en maskin må verneanordninger gå hånd i hånd med produksjonen uten å vanskeliggjøre arbeidet.
Med lang erfaring innen maskinsikkerhet med risikoanalyser, standarder og direktiver har vi kompetansen til å hjelpe deg og bedriften din.
Vi hjelper til med risikoanalyser og løsninger som er i tråd med maskindirektivet og gjeldende standarder.

Hva gjelder?

En ny maskin skal produseres og CE-merkes i samsvar med "Maskindirektivet – 2006/42/EF" og gjeldende standarder.
Når maskinen siden har kommet på plass, skal den også oppfylle "2009/104/EF – Bruk av arbeidsutstyr".

En eksisterende maskin trenger som regel ikke å CE-merkes på nytt, men må likevel oppfylle kravene i "2009/104/EF – Bruk av arbeidsutstyr".

En eksisterende maskin som har blitt ombygd, må derimot kanskje CE-merkes på nytt.
Dette må vurderes fra gang til gang og inngår i våre tjenester.

---
En sikker og trygg arbeidsplass er inspirerende for de ansatte og en trygghet for de ansvarlige!
Kontakt oss for å diskutere hvordan vi kan gjøre anlegget ditt sikrere.

Schmersal Norge

Postboks 95 Smestad
0309 Oslo
Telefon +47-22 06 00 70
Telefax +47-22 06 00 80

 Sikkerhet og normer

26.02.2016 
 tec.nicum – Risikoanalyser og støtte i standarder for maskinsikkerhet mer
25.02.2016 
 EN ISO 13850 – Nødstopputstyr – oppdatert mer
25.02.2016 
 EN ISO 14119 erstatter EN 1088 – Forriglingsanordninger for vern mer